Nacházíte se >> Aktuality

UPOZORNĚNÍ RYBÁŘŮM

Vážení členové spolku,
vzhledem k dosud platným vládním nařízením ohledně pandemie koronaviru nelze v současné době uspořádat Výroční členskou schůzi. Výbor spolku se sejde po ukončení nouzového stavu nebo formou on-line konference a probere možnosti prodeje členství a povolenek na rok 2021. Prodej povolenek a členství se standartně provádí v první polovině měsíce března. Budete včas informováni.

Sledujte prosím informace ve vývěsce, kabelové televizi a na stánkách www.rybarimerin.cz.

Děkuji za trpělivost a přeji pokud možno pěkné dny.

Standa Symonides
předseda spolku